Mēs varam uzstādīt jebkuru aizsardzības līmeni jūsu ofisam vai ražošanas telpām — sākot no trauksmes pogas līdz automatizētai drošības sistēmāi. Bez tam arī — apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videoapsardzes sistēmas, piekļuves kontroles un jebkuras kombinētas sistēmas jūsu drošībai.

Fiziskā apsardze

business_physical_security

Organizējot fizisko apsardzi, mūsu speciālisti veic objektu specifikas un jūtības analīzi. Darbiniekiem tiek noteikti riska faktori. Fiziskās apsardzes projekts tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Signalizācija

business_alarm_security

Bez aizsardzības pret iekļūšanu signalizācija noteiks dūmojumu, ūdens tecējumu, gāzes noplūdi, elektrības atslēgšanos. Jūs signalizāciju variet attālināti uzstādīt un noņemt no apsardzes.

Videoapsardze

business_video_security

Tā ir efektīva apsardzes sistēma ar plašām iespējām: piekļuve kamerām jebkurā planētas punktā, video arhīva glabāšana mākonī, augstas kvalitātes attēls. Dati tiek nodoti un glabāti šifrētā veidā.

Piekļuves kontrole

business_entrance_control

Tā ir kontrole pār darbinieku, apmeklētāju un transporta pārvietošanos pa apsargājamā objekta teritoriju, kā arī personāla darba laika uzskaite un personu identifikācija

Uguns aizsardzība

business_fire_security

Mēs veicam objekta drošības ekspertīzi, izstrādājam ugunsdrošības koncepciju, regulāri veicam visu sistēmu diagnostiku un apkalpošanu.

Konsaltings

business_consulting

Mūsu izstrādātā drošības koncepcija satur objekta drošības analīzi un konkrētas rekomendācijas, kas piemērojamas konkrēti pie jums. Iesniedzam nepieciešamās tāmes.