Ние предлагаме комплексни системи за сигурност на държавни и общински обекти. Компаниите от групата на AB Solution Security редовно участват в конкурси  и печелят държавни поръчки, осигурявайки както охраната така и инсталирането, профилактиката и ремонта на системи за сигурност.

Охрана

goverment_bank

Държавните и общински учреждения са особена категория обекти, изискващи повишени мерки за сигурност и тяхната охрана се осъществява от нашата компания вече много години.

Сигурност

goverment_university

Ние прекрасно разбираме спецификата и всички нюанси за осигуряване на сигурността на министерства, ведомства и правителственни организации. Имаме всички необходими разрешителни и сертификати.

Контрол

goverment_airport

Почти всички държавни учреждения се явяват често посещаеми обекти и е важна правилната организация на контрола на достъпа.