Videoapsardze — tā ir mūsdienīgu apsardzes iekārtu, attālinātās videonovērošanas sistēmas un operatīvās reaģēašanas dienesta kombinācija. Videoapsardzes sistēma dod iespēju mūsu klientiem atteikties no apsargiem savos objektos, optimizēt budžetu un tā vietā saņemt augsti efektīvu drošības sistēmu. Pakalpojums ideāli piemērots kā privātmājām un ofisa ēkām, tā arī ražošanas un industriālajiem objektiem.

Fiksēt

video_security_02

Apsargājamajā objektā tiek uzstādīta kvalitatīvam monitoringam nepieciešama iekārta — jūtīgas videokameras, kuras nodod attēlu on line režīmā uz videoapsardzes pulti, kā arī raidītāju sistēma, kas fiksē jebkuru iekļūšanu vai kustību.

Kontrolēt

video_security_01a

Apsardzes raidītāji un videokameras tiek apvienotas vienotā sistēmā, dodot iespēju momentāli fiksēt iespējamās briesmas. Potenciālās iekļuves un vērtību glabāšanas vietas tiek uzmanīgi kontrolētas. Jūsu objekts atrodas tiešā un nenovēršamā kontrolē.

Reaģēt

video_security_03

Diennakts notikumu monitorings apsargājamajā objektā un operatīvā reaģēšana uz briesmām notiek videoapsardzes pultī. Kopīgais intelektuālais programmnodrošinājuma darbs un pieredzējuši darbinieki nodrošina jūsu drošības visaugstāko līmeni.