Jebkura drošības līmeņa apsardze Jūsu biroja vai ražošanas telpām, sākot ar trauksmes pogu, līdz pat automatizētai drošības sistēmai — apsardzes un ugunsdrošības signalizācijai, videoapsardzes sistēmai, piekļuves kontroles un kombinētām drošības sistēmām.

Fiziskā apsardze

business_physical_security

Lai nodrošinātu fizisko apsardzi, mūsu speciālisti veic objekta specifikas un drošības analīzi, nosakot apsardzes kvalitāti ietekmējošus riska faktorus. Fiziskās apsardzes projekts tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Signalizācija

business_alarm_security

Signalizācija darbojas,  reaģējot ne vien uz ielaušanos, bet arī uz dūmiem, ūdens vai gāzes noplūdi un elektrības padeves pārtraukumu. Signalizācijas darbību ir iespējams regulēt attālināti.

Videoapsardze

business_video_security

Izvēloties videoapsardzi, Jūs izvēlaties apsardzes sistēmu ar plašām iespējām, kas nodrošina piekļuvi attēlam no jebkuras vietas un sniedz iespēju video arhīvu uzglabāt mākonī. Visi dati tiek nodoti un uzglabāti šifrētā veidā.

Piekļuves kontrole

business_entrance_control

Tā ir kontrole pār apmeklētāju, darbinieku un transporta pārvietošanos pa apsargājamā objekta teritoriju, kā arī personāla darba laika uzskaite un personu identifikācija.

Uguns aizsardzība

business_fire_security

Mēs veicam objekta drošības ekspertīzi, izstrādājam ugunsdrošības koncepciju, regulāri veicam visu sistēmu diagnostiku un apkalpošanu.

Konsultācijas

business_consulting

Mūsu izstrādātā drošības koncepcija iekļauj objekta drošības analīzi un rekomendācijas, kas piemērojamas konkrētam objektam. Iesniedzam nepieciešamās tāmes.