AB Solution Security korporatīvo kultūru nosaka mūsu pārliecība un vērtības, kas tiek īstenotas katrā mūsu darbības aspektā. Mūsu vadītāju un darbinieku pienākums ir ievērot korporatīvo kultūru un nekavējoties novērst jebkuras neatbilstības mūsu standartiem.

Mūsu korporatīvās vērtības

Orientēšanās uz klienta vajadzībām

Ar saviem klientiem mēs uzturam godīgas attiecības. Savstarpēja uzticēšanās — kopējās labklājības garantija.

Labākie darbinieki

Pie mums strādā tikai labākie darbinieki, kas gatavi mācīties un pilnveidoties katru dienu.

Kvalitāte

Mēs rūpīgi kontrolējam mūsu pakalpojumu kvalitāti, pārbaudām un analizējam sava darba rezultātus.

Vienotība

Mēs darām visu klientu drošībai, nodrošinot ne vien tūlītēju, bet arī kompleksu un ilgstošu rezultātu.

Inovācijas

Mēs esam orientēti inovācijām visos mūsu uzņēmuma darbības aspektos — no personāla vadības līdz tehniskiem jauninājumiem.

Ražīgums

Mēs tiecamies uz maksimālu darba efektivitāti, tādējādi nepārtraukti paaugstinot mūsu pakalpojumu kvalitāti.

Komandas darbs

Mūsu kompāniju grupa ir saliedēta komanda, kas orientēta uz kopīgiem mērķiem. Mūsu darbinieki vienmēr ir gatavi viens otram palīdzēt.

Sadarbība

Savā darbā esam atvērti sadarbībai un aktīvi līdzdarbojamies ar citām kompānijām, paaugstinot pakalpojumu kvalitāti mūsu klientu labklājībai.

Drošība

Mūsu galvenās darba organizācijas prioritātes: klientu drošība + darbinieku un kolēģu veselība un labklājība.