AB Solution Security korporatīvo kultūru nosaka mūsu pārliecība un vērtības, kuras mēs nepārtraukti ieviešam visos mūsu darbības aspektos. Mūsu vadītājiem un darbiniekiem ir pienākums ievērot korporatīvo kultūru un nekavējoties novērst jebkuras izpausmes, kas neatbilst mūsu standartiem.

Mūsu korporatīvās vērtības

Orientēšanās uz klienta vajadzībām

Ar saviem klientiem mēs uzturam godīgas attiecības. Savstarpēja uzticēšanās – kopējās labklājības garantija.

Labākie darbinieki

Pie mums strādā tikai labākie darbinieki, kas gatavi mācīties un katru dienu pilnveidoties.

Kvalitāte

Mēs rūpīgi kontrolējam mūsu pakalpojumu kvalitāti, pārbaudām un analizējam sava darba rezultātus.

Vienotība

Mēs darām visu klientu drošībai, nodrošinot nevis tūlītēju, bet kompleksu un ilgstošu rezultātu.

Inovācijas

Mēs pastāvīgi esam orientēti inovācijām visos mūsu biznesa aspektos – no personāla vadības līdz tehniskiem jauninājumiem.

Ražīgums

Mēs tiecamies uz maksimālu mūsu darba efektivitāti, tādējādi pastāvīgi paaugstinot mūsu pakalpojumu kvalitāti.

Komandas darbs

Mūsu kompāniju grupa – viena saliedēta komanda, kas orientēta uz kopīgiem mērķiem. Mūsu darbinieki vienmēr ir gatavi viens otram palīdzēt.

Sadarbība

Savā darbā esam atvērti sadarbībai un aktīvi līdzdarbojamies ar citām kompānijām, paaugstinot pakalpojumu kvalitāti mūsu klientu labklājībai.

Drošība

Mūsu galvenās darba organizācijas prioritātes: klientu drošība + darbinieku un kolēģu veselība un labklājība.